darmowa dostawa materace KOŁO

 Infolinia i zamówienia telefoniczne pn.-pt. 10.00 -18.00, sob. 10.00-14.00

Twój koszyk jest pusty

MATERACE KOŁO - M&K foam

Certyfikat oeko tex - materace KOŁO

STANDARD 100  OEKO-TEX®

Uzyskanie certyfikatu OEKO-TEX® I klasy zapewnia, że wkład materaca spełnia najwyższe wymogi i  jest bezpieczny dla niemowląt i dzieci do lat 3, które są szczególnie narażone na infekcję.

Kupując materac, wykonany z surowca który uzyskał certyfikat Oeko-Tex masz pewność, że jest on wolny od środków wpływających niekorzysnie na zdrowie ludzi (m.in. formaldehydów, pestycydów czy substancji, które mogą być przyczyną wywoływania alergii). Ocenie podlegają również takie czynniki jak zapachy obce czy odporność na pot i ślinę.  

STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® to jeden z najbardziej znanych na świecie certyfikatów na tekstylia testowane pod kątem szkodliwych substancji. Uzyskanie tego certyfikatu oznacza wysokie bezpieczeństwo produktu.

 Organizacja Oeko-Tex przydziela certyfikat produktom, na których zostały przeprowadzane badania mające na celu zweryfikować obecność 100 najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających konsumentom.

Od 1992 roku STANDARD 100 by OEKO-TEX® jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia dzieci m.in.

 • nie zawiera pestycydów,
 •  nie zawiera chlorofenoli,
 • nie zawiera formaldehydu,
 • nie zawiera barwników alergizujących,
 • nie zawiera zabronionych barwników azowych,
 • nie zawiera ekstrahowalnych metali ciężkich.

Szczegółowe badania obejmują bardzo niebezpieczne związki, typu:

 • Zakazane aminy MAK w konkretnych barwnikach azowych
 • Inne barwniki rakotwórcze i alergenne
 • Formaldehyd
 • Pestycydy
 • Chlorowane fenole, ftalany, kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), kwas perfluorooktanowy (PFOA)
 • Pozostałości środków powierzchniowo czynnych i zwilżających (APEO)
 • Chlorowane związki aromatyczne
 • Ekstrahowalne metale ciężkie i metale ciężkie z próbki poddanej mineralizacji
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
 • Pozostałości rozpuszczalników
 • Wartość pH, odporność wybarwień, zapach
 • Związki cynoorganiczne
 • Emisja związków lotnych

Metody badań OEKO-TEX® bazują m.in. na testach symulacyjnych, które uwzględniają możliwe drogi przedostawania się chemikaliów do organizmu:

 • Wnikające przez skórę
Badania są przeprowadzane przy użyciu roztworu sztucznego potu w celu określenia czy i w jakich ilościach substancje obecne w tekstyliach wnikają do ciała w wyniku kontaktu z potem.
 
 • Wchłanianie przez układ pokarmowy
W przypadku produktów przeznaczonych dla dzieci istotne znaczenie ma odporność wybarwień na działanie śliny. Tego rodzaju badanie przeprowadzane jest przy użyciu roztworu sztucznej śliny.
 
 • Wdychanie szkodliwych substancji

Laboratoria OEKO-TEX® przeprowadzają̨ badania emisji związków lotnych i oznaczenia zapachu w celu określenia prawdopodobieństwa wniknięcia szkodliwych substancji z otoczenia do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe.
 eco   oeko tex carpentercarpenter 2
To najwyższy stopień bezpieczeństwa, produkty otrzymujące tę klasę certyfikatu są najdokładniej i najbardziej szczegółowo badane.